Har du brug for individuel terapi?

Samtaleterapi kan hjælpe dig videre, hvis du bliver handlingslammet af en personlig krise eller lignende.

I fællesskab undersøger vi de sammenhænge, der er mellem din ‘psykologiske bagage’ og de tankemåder og handlemønstre, du oplever i dit liv her og nu. Og du får lejlighed til at bearbejde denne sammenhæng via forskellige terapeutiske metoder. 

Jeg arbejder ikke ud fra een bestemt terapeutisk metode. Jeg integrerer forskellige teorier og metoder i mit arbejde og tager dermed afsæt i det, som jeg ud fra mine uddannelser og min egenterapi finder brugbart og meningsfuldt. 

Klarhed over kompleksiteten
Som mennesker befinder vi os tit i meget komplekse situationer. Vi er påvirket af både vores egne og andre menneskers handlinger, tanker og følelser, og vi er påvirket af både fortiden, nutiden og fremtiden.

Det gælder også, når vi i en periode af vores liv ikke trives rent psykisk.

Derfor er det hjælpsomt som en del af terapien at prøve at skille tingene lidt ad, så der opstår en form for nyt overblik og nyt indblik. Der er brug for at finde sammenhænge og skabe mening.

Eget ansvar og egne muligheder
Samtidig med at vi undersøger, hvordan vores liv bliver påvirket af alle de relationer, vi indgår i, er det også en afgørende del af terapien at indkredse, hvad der er klientens eget ansvar og egne muligheder.

Derfor fokuserer vi også på:

  • Hvad er din andel i, at x og y sker?
  • Hvad er det egentlig, du har lyst til og brug for i forhold til …?
  • Hvad kan du konkrete gøre og sige i forhold til …?
  • Hvordan bærer du dig ad med at gøre det, du ikke vil?

Min rolle og mine metoder
Min overbevisning er, at det primært er klienten selv, der ved, hvad problemet er, og hvad der skal til for at håndtere det og bryde de handlemønstre, der er knyttet til problemet. Så min rolle er at facilitere disse afklarende og handlingsorienterede processer.

Som redskaber til procesarbejdet bruger jeg forskellige former for anerkendende og undersøgende samtaleteknikker, hvilket jeg kombinerer med metoder fra gestaltterapien.

Terapi Odense og Svendborg
Jeg tilbyder både terapi i Odense og i Svendborg, og konsultation bestilles via mobil 40 57 91 26 eller michaelmarcher@parterapi-fyn.dk

Hvis det viser sig, at jeg selv er fuldt booket, henviser jeg gerne til en anden terapeut, der også har terapi i Odense eller Svendborg. 

"Out of the box"

"Parat"