Kræver dine lederudfordringer coaching?

Coaching kan kvalificere dine målsætninger, handlemuligheder og valg i forhold til konkrete lederudfordringer.

Og en coaching-session kan designes på mange måder – det afhænger af, hvad du som leder skal bruge sessionen til. For eksempel kan vi kombinere en klassisk coaching-samtale med decideret kommunikationstræning eller video-supervision.

Et eksempel på en case
Anders, der er leder, skal i nær fremtid have en svær samtale med Christian, som er medarbejder. Emnet kunne være ‘utilfredstillende performance’, ‘meget fravær’ eller ‘manglende samarbejde med kollegerne’.

Anders har erfaring med, at Christian kan være svær at tale med, fordi Christian ikke bare lytter og prøver at forstå, hvad Anders’ budskab er. I stedet reagerer Christian som regel med at gå i forsvarsposition, og enten bliver han aggressiv og begynder at tale om alle mulige andre ting, som han er utilfreds med ved arbejdspladsen – eller også bliver han helt tavs, efter han har sagt: “Ja, ja – det er så din oplevelse!”

Coaching-metoder
Når casen er skitseret, skal Anders og jeg i fællesskab afklare, hvad Anders gerne vil fokusere på indholdsmæssigt, og hvilke coaching-metoder vi skal bruge.

For eksempel kunne Anders vælge:

  • At reflektere over hvad det egentlig er, han vil opnå med samtalen – hvilke forhindringer der er på vej mod hans mål – og hvilke forskellige handlemuligheder han har.
    (I givet fald vil jeg bl.a. stille en række oplagte og ‘skæve’ spørgsmål, så Anders får lejlighed til at se sagen fra mange vinkler.)
  • At træne selve samtalen, så han får afprøvet nogle af handlemulighederne i praksis.
    (I givet fald vil jeg iscenesætte et rollespil, hvor jeg spiller Christian og udfordrer Anders i tråd med det, han kommer til at møde i det virkelige liv.)
  • At få supervision på sine kommunikations-kompetencer.                                      
    (I givet fald vil jeg igen iscenesætte en samtale, hvor jeg spiller Christian, og denne gang videooptager jeg samtalen. Bagefter ser vi optagelsen på computeren, vi reflekterer over Anders præstation, og vi spiller eventuelt en bid af samtalen igen, så Anders får afprøvet nogen af de nye ideer, som refleksionen over videoen gav.) 

Coaching Odense og Svendborg
Jeg tilbyder både coaching i Odense og i Svendborg, og konsultation bestilles via mobil 40 57 91 26 eller michaelmarcher@parterapi-fyn.dk 

Hvis det viser sig, at jeg selv er fuldt booket, henviser jeg gerne til en anden coach, der også har coaching i Odense eller Svendborg. 

”Der må da være noget mere”