Litteratur

Nedenstående bøger er udvalgt til klienter og kunder, der ønsker at læse noget om de teorier, jeg arbejder ud fra.

Seidenfaden, Kirsten & Draiby, Piet. Det levende parforhold. Lindhardt og Ringhof, 2009.

Lynge, Bente. Anerkendende pædagogik. Dansk psykologisk forlag, 2007.

Hostrup, Hanne. Gestaltterapi. Indføring i gestaltterapiens grundbegreber. Hans Reitzels Forlag, 1999.

Hostrup, Hanne. Supervision - på gestaltterapeutisk grundlag. Hans Reitzels Forlag, 2002.

Sommerbeck, Lisbeth. Klienten er eksperten. Artikel i Psykolognyt, nr. 6 – 2002.

Skåderud, Finn & Karterud, Sigmund. At forstå sig selv og hinanden – en introduktion. Artikel.
(Artiklen findes i bogen: Bateman, Anthony & Fonagy, Peter. Mentaliseringsbaseret behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse. Akademisk Forlag, 2007.)

 

Links

www.psykoterapeutforeningen.dk (Den faglige forening jeg er medlem af.)

www.overgade14.dk (Et behandlerfællesskab i Odense, som jeg er en del af.)

www.parterapeuter.dk (Et nationalt netværk af parterapeuter, som jeg deltager i.)

Skrevet af:
Kirsten Seidenfaden & Piet Draiby