Hvem er jeg?

Jeg er 56 år og har siden 2008 arbejdet som selvstændig psykoterapeut og proceskonsulent.

Mine primære opgaver er parterapi og konsulentarbejde vedrørerende mundtlig kommunikation i private og offentlige virkesomheder.

Jeg er oprindelig uddannet i musik og teatervidenskab på henholdsvis Københavns Universitet og Århus Universitet. Endvidere tog jeg en Master Degree i "Drama in Education" ved universitetet i Birmingham. Men ret tidligt i mit arbejdsliv skiftede interessen til det terapeutiske og procesorienterede arbejde.

Derfor valgte jeg en 3-årig grunduddannelse i psykoterapi ved Gestaltterapeutisk Uddannelsescenter og senere en 2-årig efteruddannelse i parterapi ved Det Danske Imago Institut. Desuden har jeg i 8 år arbejdet som konsulent i konsulentfirmaet Dacapo A/S, og jeg er certificeret coach fra Axept A/S.

I mit virke som psykoterapeut og konsulent bruger jeg en dynamisk arbejdsform, så den/dem jeg har samtale med bliver både støttet og udfordret. Derudover arbejder jeg struktureret og målrettet, samtidig med at jeg efter behov er improviserende.

Jeg tager udgangspunkt i, at det er mig, der leder processen og ved noget om terapi og kommunikation, samtidig med at jeg tror på, det er kunden, der bedst kender både problemerne og løsningsmulighederne. Og jeg ser det altid som min centrale opgave at være nærværende, empatisk og anerkendende.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket blandt andet betyder, at jeg arbejder efter foreningens etiske regler.

Privat er jeg gift og har to børn.

 

Persondatapolitik

Coaching-Fyn.dk v/ Michael Marcher håndterer personfølsomme oplysninger på nedenstående måde.

1.
Michael Marcher noterer diverse personfølsomme oplysninger på papir og opbevarer disse i sin arbejdstaske i den periode, samarbejdet med kunden foregår.                                                               

2.
Hvis kunden ønsker at få indsigt i de oplysninger, Michael Marcher har noteret om vedkommende, er dette muligt ved henvendelse til Michael Marcher. Og hvis kunden finder oplysninger, der er urigtige, kan kunden bede Michael Marcher rette disse oplysninger, hvilket vil blive gjort.

3.
Michael Marcher har tavshedspligt overfor tredjepart i forhold til alle personfølsomme oplysninger. Men hvis kunden ønsker, at Michael Marcher videregiver oplysningerne til en anden virksomhed, er dette muligt.

4.
Michael Marcher kan dog bryde sin tavshedspligt og kontakte myndighederne, hvis kunden fortæller om handlinger, der er kriminelle eller vedrører selvmordstanker.

5.
Når samarbejdet mellem Michael Marcher og kunden ophører, arkiverer Michael Marcher personfølsomme oplysninger i et aflåst metalskab i sit hjem og gemmer papirerne i 3 år, hvorefter han makulerer dem.

6.
Hvis du ønsker at få slettet dine personfølsomme oplysninger, inden der er gået 3 år, kan du kontakte Michael Marcher, hvorefter oplysningerne bliver makuleret.

7.
Michael Marcher skriver ikke personfølsomme oplysninger på mail eller sms (udover kundens navn, mobilnummer og mailadresse), og hvis kunden skriver om personfølsomme oplysninger på mail eller sms, er det udelukkende kundens eget ansvar.

8.
Michael Marcher opbevarer ingen personfølsomme oplysninger digitalt, udover at kundens fornavn og mobilnummer står i Michael Marchers digitale kalender.

9.
Coaching-Fyn.dk bruger en ekstern virksomhed til den tekniske drift af hjemmesiden. Denne virksomhed behandler data, som Michael Marcher er ansvarlig for, og denne eksterne virksomhed må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med Coaching-Fyn.dk og er underlagt fortrolighed om disse.

10.
En anden ekstern databehandler er Google Analytics. Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI