Mere info om parterapi

Min primære arbejdsmetode er ”Den anerkendende dialog”, som er inspireret af Imago-parterapi. Det er en meget struktureret form for terapi, hvor parret på skift fortæller, hvilke konkrete frustrationer/konflikter, de hver især oplever, og hvilke forandringer de ønsker.

Undervejs i arbejdet understøtter jeg, at parret skaber en tryg og tillidsfuld kontakt til hinanden. Det gør jeg ved at invitere til:

  • Nysgerrighed, åbenhed og nærvær i forhold til at lytte til hinandens oplevelser.
  • Anerkendelse (at knytte an til den andens erkendelse af verden = an-erkendelse).
  • Empati, dvs. leve sig ind i den andens følelser.

Min rolle er bl.a. at guide dialogerne, så parret hele tiden ved, hvad der skal ske. Desuden er det mit ansvar at sørge for, at den enkelte føler sig set og hørt, hvad enten han/hun fortæller eller lytter.

Når der skabes en fælles forståelse af, hvordan parrets forskellighed og ”psykologiske bagage” påvirker det daglige samvær, så vokser muligheden for at bryde de fastlåste mønstre. Det kræver som regel ændret adfærd og større rummelighed fra begge parters side, men til gengæld er gevinsten en stærkere følelse af nærhed og samhørighed.

Jeg bruger også andre metoder end ”Den anerkendende dialog” og tilpasser dermed terapiforløbet i forhold til det enkelte pars behov.