Persondatapolitik

Coaching-Fyn.dk v/ Michael Marcher håndterer personfølsomme oplysninger på nedenstående måde.

1.
Michael Marcher noterer diverse personfølsomme oplysninger på papir og opbevarer disse i sin arbejdstaske i den periode, samarbejdet med kundenforegår.

2.
Hvis kunden ønsker at få indsigt i de oplysninger, Michael Marcher har noteret om vedkommende, er dette muligt ved henvendelse til Michael Marcher. Og hvis kunden finder oplysninger, der er urigtige, kan kunden bede Michael Marcher rette disse oplysninger, hvilket vil blive gjort.

3.
Michael Marcher har tavshedspligt overfor tredjepart i forhold til alle personfølsomme oplysninger. Men hvis kunden ønsker, at Michael Marcher videregiver oplysningerne til en anden virksomhed, er dette muligt.

4.
Michael Marcher kan dog bryde sin tavshedspligt og kontakte myndighederne, hvis kunden fortæller om forhold eller handlinger, der kræver underretning til kommunen, er kriminelle eller vedrører selvmordstanker.

5.
Når samarbejdet mellem Michael Marcher og kunden ophører, arkiverer Michael Marcher personfølsomme oplysninger i et aflåst metalskab i sit hjem og gemmer papirerne i 3 år, hvorefter han makulerer dem.

6.
Hvis du ønsker at få slettet dine personfølsomme oplysninger, inden der er gået 3 år, kan du kontakte Michael Marcher, hvorefter oplysningerne bliver makuleret.

7.
Michael Marcher skriver ikke personfølsomme oplysninger på mail eller sms (udover kundens navn, mobilnummer og mailadresse), og hvis kunden skriver om personfølsomme oplysninger på mail eller sms, er det udelukkende kundens eget ansvar.

8.
Michael Marcher opbevarer ingen personfølsomme oplysninger digitalt, udover at kundens fornavn og mobilnummer står i Michael Marchers digitale kalender.

9.
Coaching-Fyn.dk bruger en ekstern virksomhed til den tekniske drift af hjemmesiden. Denne virksomhed behandler data, som Michael Marcher er ansvarlig for, og denne eksterne virksomhed må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med Coaching-Fyn.dk og er underlagt fortrolighed om disse.

10.
En anden ekstern databehandler er Google Analytics. Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI