Hvem er jeg?

Jeg er 60 år og har siden 2008 arbejdet som selvstændig psykoterapeut og proceskonsulent.

Mine primære opgaver er parterapi, individuel terapi og konsulentarbejde vedrørende mundtlig kommunikation i private og offentlige virksomheder.

Jeg er oprindelig uddannet i musik og teatervidenskab på henholdsvis Københavns Universitet og Århus Universitet. Endvidere har jeg taget en Master Degree i Drama in Education ved universitetet i Birmingham. Men ret tidligt i mit arbejdsliv skiftede interessen til det terapeutiske og procesorienterede arbejde.

Derfor valgte jeg en 3-årig grunduddannelse i psykoterapi ved Gestaltterapeutisk Uddannelsescenter og senere en 2-årig efteruddannelse i parterapi ved Det Danske Imago Institut. Desuden har jeg i 8 år arbejdet som konsulent i konsulentfirmaet Dacapo A/S, og jeg er certificeret coach fra Axept A/S.

I mit virke som psykoterapeut og konsulent bruger jeg en dynamisk arbejdsform, så den/dem jeg har samtale med, bliver både støttet og udfordret. Derudover arbejder jeg struktureret og målrettet, samtidig med at jeg efter behov er improviserende.

Jeg tager udgangspunkt i, at det er mig, der leder processen og ved noget om terapi og kommunikation, samtidig med at jeg tror på, det er kunden, der bedst kender både problemstillingerne og løsningsmulighederne. Og jeg ser det altid som min centrale opgave at være nærværende, empatisk og anerkendende.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket blandt andet betyder, at jeg arbejder efter foreningens etiske regler.

Privat er jeg gift og har to børn.